Klantcase: Oxineo

Oxineo verbetert het gebruik van de mogelijkheden van Office 365 op functioneel gebied. ElevenEffect ontwikkelde samen met Oxineo nieuwe focus en invulling van het bedrijf.

Klantcase: MoreThanJustICT

ICT is de smeerolie van bedrijven. Dat begrijpen ze bij MoreThanJust.ICT als geen ander. ElevenEffect ging voor MoreThanJustICT aan de slag om processen binnen het bedrijf gestroomlijnd te laten verlopen na interne veranderingen.

Klantcase: Het ontstaan van Clixz

De vraag die op tafel lag: hoe zorgt IT&P Consultancy ervoor dat aan de voorkant beter duidelijk is waar de organisatie voor staat en de kans daarmee groter wordt op een match tussen markt en onderneming.